Quan Fa – 拳法

1) Chōng quán – 冲拳 (recto)

2) Bēng quán – 崩拳 (recto con paso)

3) Pàoquán – 炮拳 (recto con bloqueo)

4) Guànquán – 贯拳 (gancho)

5)  Chāo quán – 抄拳 (uppercut)

6) Biān quán – 鞭拳 (reves)

7) Pī quán – 劈拳 – (golpe de martillo)

8) Zuān quán – 钻拳 (golpe perforante – reves descendente)

9) Zá quán – 砸拳

10) Zhuàng quán – 撞拳

11) Sǎo quán – 扫拳 (descendente con giro amplio que aplasta)

12) Pāo quán – 抛拳

A %d blogueros les gusta esto: