Dāo fǎ – 刀法

1) Guǒ nǎo dāo – 裹腦刀

2) Chán tóu dāo – 纏頭刀

3) Bèi huā – 背花

4) Guà dāo – 挂刀

5) Zhǎn dāo –  斩刀

6) Pī dāo – 劈刀

7) Zhā dāo – 扎刀 (puntear)

8) Yún dāo – 云刀

9) Jiǎn wàn huā – 剪腕花

10) Kǎndāo – 砍刀

11) Diǎn dāo – 點刀

12) Jià dāo – 架刀

13) Tuī dāo – 推刀

14) Àn dāo – 按刀

A %d blogueros les gusta esto: