Jiàn fǎ – 剑法

1) Wàn huā – 腕花

2) Liāo jiàn – 撩剑

3) Diǎn jiàn – 点剑

4) Jié jiàn – 截剑

5) Guà jiàn – 挂剑

6) Pī jiàn –  劈剑

7)  Bēng jiàn – 崩剑

8) Cì jiàn – 刺剑

9) Zhǎn jiàn –  斩剑

10) Jiǎo jiàn – 绞剑

11) Jià jiàn – 架剑

12) Tiāo jiàn – 挑剑

13) Mǒ jiàn –  抹劍

14) Yún jiàn – 云剑

A %d blogueros les gusta esto: