Zhǎng fǎ – 掌法

1) Kǎn zhǎng – 砍掌 – Corte de Palma

2) Tà zhǎng – 蹋掌 – Paso de Palma

3) Liāo zhǎng – 撩掌

4) Chā zhǎng – 插掌

5) Tiāo zhǎng – 挑掌

6) Pī zhǎng – 劈掌

7) Tuīzhǎng – 推掌

8) Chuān zhǎng – 穿掌 – Mano perforante

9) Hézǐ zhǎng – 合子掌

10) Shuāng zhuàng zhǎng – 雙撞掌

A %d blogueros les gusta esto: